Ce se întâmplă cu adopțiile pe perioada stării de urgență

Pe 2 Aprilie s-a emis dispoziția metodologică nr. 8736 privind măsurile suplimentare de asigurarea protecției copiilor adoptabili și a persoanelor/familiilor adoptatoare:

 • se suspendă realizarea întâlnirilor la domiciliul persoanei/familiei adoptatoare cu scopul evaluării sociale și psihologice;
 • realizarea evaluării sociale și a celei psihologice prin orice alt mijloc de comunicare, astfel încât să fie evitat contactul direct, în situația în care procesul de evaluare este aproape finalizat și dacă cel puțin una din întâlnirile realizate cu scopul evaluării sociale și psihologice a fost la domiciliul persoanei/familiei adoptatoare;
 • organizarea sesiunilor destinate evaluării și dezvoltării capacității adoptatorului/familiei adoptatoare de a răspunde nevoilor copilului adoptat exclusiv prin utilizarea oricăruit alt mijloc modern de comunicare, alternativ la contactul direct…
 • continuarea activității de eliberare a atestatului în situația în care au fost parcurse cele 3 etape ale procesului de evaluare;
 • continuarea potrivirii inițiale, respectiv generarea listei cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestate și parcurgerea tuturor etapelor aferente acestei etape;
 • suspendarea activităților aferente potrivirii practice;
 • suspendarea activității de consultare a profilului greu adoptabil;
 • continuarea activității de urmărire a evoluției copilului aflat în încredințare în vederea adopției și a relațiilor dintre acesta ți adoptator/familia adoptatoare, prin utilizarea oricărui alt mijloc modern de cominicare, alternativ la contactul direct;
 • continuarea activității de monitorizare postadopție, utilizînd orice alt mijloc modern de comunicare, alernativ la contactul direct;
 • informarea familiei adoptatoare al cărei atestat expiră pe perioada stării de urgență cu privire la menținerea valabilității atestatului de familie aptă să adopte, în virtutea art. 14 din Decretul stării de urgență, conform căreia “se menține valabilitatea documentelor eliberate de atoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgeță”. Operarea prelungirii valabilității se va realiza în mod automat în RNA de către ANDPDCA.
 • încurajarea persoanelor/familiilor adoptatoare care și-a exprimat în scris opinia cu privire la continurea procedurii de potrivire practică și care se află în diferite etape ale acesteia, să mențină legătura cu copilul / copiii prin orice alt mijloc modern de comunicare, alternativ la contactul direct.

Notă: Recomandările vor fi adaptate de către fiecare Direcție în funcție de realitatea existentă la nivelul județului

Informații actualizate cu privire la acest subiect sunt disponibile în secțiunea special creată în acest sens pe site-ul ANDPDCA: andpdca.gov.ro

În cadrul procedurii adopției trebuie să aveți în vedere faptul că activitatea de judecată a instanțelor în materie nonpenală, vizează judecarea anumitor cauze [pe durata stării de urgență, instanțele pot soluționa în materie nonpenală și alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părților.] Detalii cu privire la acestea sunt disponibile in Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din 24 martie 2020.